Twój koszyk
   
 • WWW.MAYBEME.PL
 • LOGOWANIE
 • REJESTRACJA
x

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-689 Poznań, Mateckiego 23c/41 (dalej: „My”).
Możesz się z nami skontaktować listownie pod wyżej wskazanym adresem albo mailowo pod adresem: firma@maybeme.pl. Jesteśmy właścicielem sklepu internetowego MaybeMe prowadzonego pod adresem: https://www.maybeme.pl/

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wysyłania Tobie informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniachdotyczących naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług oraz wykazania, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z prawem.

Wykonanie naszych usług wymagać będzie przekazania Twoich danych podmiotom, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego MaybeMe, podmiotom świadczącym usługi hostingu, podmiotom udostępniającym nam narzędzia do wysyłki newsletter.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wypisania się z newslettera).

Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili.Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wysyłania informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniach dotyczących naszych towarów i usług.

Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Znajdź Salon
 • LOGOWANIE
 • MAYBEME SKLEP >
 • REJESTRACJA

Dane logowania

* Login (bez polskich znaków oraz spacji)
* Hasło (bez polskich znaków oraz spacji)
* Potwierdź hasło

Dane zamawiającego

Płeć
* Imię
* Nazwisko
* Ulica/osiedle
* Nr domu
Nr mieszkania
* Kod pocztowy (w formacie 00-000)
* Miejscowość
Kraj
* E-mail
* Telefon komórkowy (9 cyfr bez znaków rozdzielających)
* - pola wymagane

Adres wysyłki

Wysyłka na adres zamawiającego
* Imię
* Nazwisko
* Ulica/osiedle
* Nr domu
Nr mieszkania
* Kod pocztowy (w formacie 00-000)
* Miejscowość
* - pola wymagane
Kraj
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie, celu i na warunkach opisanych w Regulaminie MAYBEME.pl

Akceptuję postanowienia Regulaminu MAYBEME.pl

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KAVKA JEVELRY SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-689 Poznań, Mateckiego 23c/41 (dalej: „My”).
Możesz się z nami skontaktować listownie pod wyżej wskazanym adresem albo mailowo pod adresem: firma@maybeme.pl. Jesteśmy właścicielem sklepu internetowego MaybeMe prowadzonego pod adresem: https://www.maybeme.pl/

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta, a także korzystania przez Ciebie z wszelkich jego funkcjonalności, umożliwienia dokonania zakupów z wykorzystaniem konta oraz obsługi tych transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz w związku z korzystaniem z konta, a także kontaktowania się z Toba w sprawach związanych ze świadczeniem usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi Twoich zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których możesz wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, możliwości wykazania przez nas, że Twoje dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 • złożenia przez Ciebie zamówienia a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia oraz obsługi zgłoszeń jakie do nas kierujesz dotyczących złożonego zamówienia - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży,
 • wykonania umowy sprzedaży, a także kontaktowania się z Toba w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy - podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży,
 • rozpatrywania złożonych przez Ciebie reklamacji –podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący rękojmi za wady towarów.

Jeżeli wyrazisz nam zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu informowania Cię o nowościach, promocjach i wydarzeniach dotyczących MaybeMe. Informacje te będziemy Ci przesyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, w zależności od tego na jaką formę kontaktu wyrazisz zgodę.

Wykonanie naszych usług wymagać będzie przekazania Twoich danych podmiotom, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego MaybeMe, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom udostępniającym nam narzędzia do wysyłki newsletter oraz sms, usługi hostingu, podmiotom świadczącym usługi płatnicze oraz dostarczającym zamówiony towar.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), a także przez okres który wynika z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
W zakresie newslettera oraz otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem sms, będzie dane te przechowywać do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na taką formą komunikacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, możesz żądać sprostowania, usunięcia danych, a także ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku danych, które udostępniłeś nam na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, masz prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodą na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Dodatkowo, w przypadku gdy Twoje dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia zamówienia w sklepie internetowym MaybeMe, a także wykonania umowy sprzedaży.

Decyzje podejmowane na podstawie Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Sklep MaybeMe.pl - bransoletki modułowe i komponowane - oryginalne bransoletki z literkami i zawieszkami.